Generelt

Hvem er vi?
Vi er et team af kunstterapeuter med forskellige kompetancer i forhold til at bruge kreative metoder og skabende udtryksformer i en terapeutisk proces. Vi er uddannet fra forskellige steder og har forskellige specialer og redskaber  i brugen af kreative metoder. Fælles for os alle er respekten for kreativitetens betydning for et meningsfuldt liv, samt et grundliggende kendskab til psykoterapeutisk teori og metode.

Hvad er en kunstterapeut?
En kunstterapeut er en psykoterapeut som indrager et eller flere kreative redskaber i sit psykoterapeutiske arbejde. En kunstterapeut som er uddannet ved Institut for Kunstterapi kan kalde sig “Diplom Kunstterapeut”, som en dokumentation på færdiggørelse af den 4-årige uddannelse.

Hvad er en psykoterapeut?
En psykoterapeut er uddannet ved et af de psykoterapeutiske uddannelsessteder og har ofte et grundliggende kendskab til sig selv samtidig med at være trænet i at arbejde med andre mennesker. En psykoterapeut er ofte trænet i at bruge en bestemt metode i arbejdet med andre, hvor kunstterapiens metode er en af dem.

Hvad er forskellen mellem en kunstterapeut og en psykoterapeut?
En kunstterapeut er en psykoterapeut som bruger det kreative medie som et redskab til samtale og udvikling. Klienten udtrykker dele af det indre liv igennem maleri, ler, bevægelse, eller lignende, og kan igennem efterfølgende dialog opdage og udforske følelsesmæssige tilstande og skjulte ressourcer. Det er kunstterapeutens opgave at motivere klienten til et kreativt udtryk, oftest på baggrund af en indledende samtale.

Hvad er en psykolog?
En psykolog er uddannet ved universitetet og er ofte teoretisk funderet. En psykolog har ikke nødvendigvis arbejdet terapeutisk med sig selv igennem sit studie. Det har en kunst/ psykoterapeut.

Hvad adskiller en psykoterapeut fra en psykolog?
En psykoterapeut har ofte et større kendskab til sig selv og til en specifik terapeutisk metode, som vedkommende er uddannet indenfor. Det kan være kunstterapi, kropsterapi, mindfulness, gestalt terapi el. lign. En psykolog arbejder oftest med den sproglige samtale som omdrejningspunkt sammen med klienten.

Er der nogen fordele ved en psykoterapeutuddannelse frem for en psykologuddannelse?
Det afhænger af hvad man gerne vil. På en psykoterapeutisk uddannelse får de studerende ofte et dybere kendskab til sig selv, hvilket er en stor fordel når man arbejder med andre mennesker, fordi man så lettere kan undgå at overføre sine egne ubevidste sider på klienten. En psykolog er ofte mere teoretisk funderet hvilket kan hjælpe psykologen med at distancere sig fra klientens problematik. Der kan være stor forskel på hvilken psykoterapeutisk uddannelse man tager om der er en balance mellem teori, praksis og selvudvikling, da alle psykologer heller ikke er ens. Mange har suppleret psykolog uddannelsen med en psykoterapeutisk træning, og mange psykoterapeuter har en faglig uddannelse bag sig før end de starter på en psykoterapeutisk uddannelse, som f.eks. psykolog, ergoterapeut, lærer, pædagog el.lign.

Hvor længe har Institut for Kunstterapi eksisteret?
Vi har eksisteret siden 1987 og fejrer 30 års jubilæum i oktober 2017.

Hvad er FIKT ?
FIKT, forening for Integrativ Kunstterapi, blev dannet i 2015 og er en sammenslutning af kunstterapeuter. To gange om året er der aktiviteter, hvor kunstterapeuter mødes og udveksler.

Uddannelsen

Hvad kan jeg bruge en kunstterapeutisk uddannelse til?
Du lærer at arbejde med børn, grupper og voksne og at inddrage et kreativt redskab når sproget ikke er nok. Forandringsprocesser bygger på udvikling af ressourcer, og du lærer at bruge symboler og fantasien som et redskab til udvikling af nye sider i hjerne og bevidsthed. Igennem de mange øvelser og kreative oplæg på uddannelsen får du et forhold til din egen kreativitet som du kan anvende resten af livet, når du har brug for at bearbejde oplevelser. Du kan arbejde som kunstterapeut indenfor mange områder i samfundet hvor det centrale er inddragelse af et eller flere kreative redskaber.

Kræver det en universitets uddannelse, eller en anden længerevarende uddannelse, for at blive optaget på kunstterapeut uddannelsen?
Man behøver ikke nødvendigvis at være uddannet på universitet. Anden form for uddannelsesinstitution kan også være relevant, man kan kontakte instituttet hvis man er i tvivl. Der lægges vægt på den personlige motivation til at abejde med egen udvikling igennem det kreative medie.

Er uddannelsen evalueret?
Uddannelsen er evalueret af Reflektor i 2008 og igen i 2012 og godkendt i at opfylde socialministeriets krav til en psykoterapeutisk uddannelse. Evaluerings perioden slutter den. 31. marts 2017. Det betyder at studerende optaget på en kvote 1. ikke kan forvente optagelse i Psykoterapeutforeningen efter afsluttet uddannelse. Som et alternativ arbejdes der på at skabe en Europæisk forening for kunstterapeuter. Institut for Kunstterapi er ikke medlem af Dansk Psykoterapeutforening efter d. 6. februar 2017.

Er der mulighed for praktik?
På den 4-årige kunstterapeutuddannelsen er der en praktik periode på det 4.år.

Hvor lang tid varer uddannelsen?
Uddannelsen varer 4 år med sammenlagt 17 kursusuger. Du kan dog kun melde dig til de sidste to år når du har gennemført de første to.

Hvor på ugen ligger undervisningstimerne typisk og hvor mange dage varer det?
Der er undervisning fra kl. 9.30 – 18.00 hver dag, med 2 timers pause midt på dagen. Et kursus varer 6 dage 4 gange om året.

Hvad sker der hvis man ikke kan komme til en af uddannelsesugerne, mister man så den uges undervisning?
Nej, så kan man tage den pågældende uge sammen med et andet uddannelseshold på et senere tidspunkt.

Kurser

Hvad er formålet med kurserne?
På kurserne er der mulighed for at få nogle kunstterapeutiske redskaber, som man kan bruge i sit eget liv og evt. supplere med anden psykoterapeutisk erfaring.

Kræver kurserne at man går eller har gået på uddannelsen?
De fleste kurser er åbne for alle. Hvis kurset har specifikke krav vil det fremgå i kursusbeskrivelsen.

Giver kurset nogen form for dokumentation for deltagelse?
Ja, man får et kursusbevis for deltagelse.

Inkluder kurserne kost og logi?
Ja, de fleste kurser er inklusiv kost og logi, men det fremgår af kursusbeskrivelsen.

Ansøgning

Hvad gør man hvis man er usikker på om man kvalificerer sig til uddannelsen?
Man kan altid ringe eller maile til instituttet for at få vejledning.

Hvis man ikke kan opfylde alle krav for at blive optaget, hvad gør man så?
Man kan ringe eller maile til instituttet. Måske har man andre forudsætninger som kan dispensere for nogle af kravene. Den personlige motivation vægtes højt.

Betaling

Hvordan beregnes kost og logi i uddannelsesprisen?
Kost og logi betales separat i forbindelse med uddannelsen en uge før deltagelse.

Er der offentlige tilskud til uddannelsen?
Nej, der er ikke offentlige tilskud til psykoterapeutiske uddannelser i Danmark (undtagen til musikterapeutuddannelsen i Ålborg, som er SU berettiget). Nogen får uddannelsen fra deres arbejdsplads, som del af en revalideringsplan, eller som efteruddannelse. Hvis man er i et relevant arbejde under uddannelsen vil man kunne trække uddannelsen fra i skat.

Kan man få en refundering hvis man gerne vil afmelde sig fra et kursus?
Ja, så længe afmeldingen sker senest en uge før kurset starter, kan man få refunderet det samlede betalte beløb. Hvis man afmelder senere end det, er der er frameldelses gebyr på 500 DKK.

Hvad sker der hvis et kursus bliver aflyst?
Så får man det samlede indbetalte beløb refunderet.

Fandt du ikke det svar du ledte efter, så kontakt gerne instituttet via mail eller telefon.

Mail: kunstterapi@kunstterapi.dk

Tlf: 0045 – 26 14 95 44