4-Årig Kunstterapeut Uddannelse

4-Årig Kunstterapeut Uddannelse 2017-07-05T17:06:23+00:00

Tider

 

1. Modul

1. År

1. Kursus Uge

17. – 22. februar 2018

2. Kursus Uge

14. – 19. april 2018

3. – 4. Kursus Uge

28. august – 7. september 2018

 5. Kursus Uge

4. – 9. november 2018

2. År

6. Kursus uge

7. Kursus Uge

8. Kursus Uge

9. Kursus Uge

2. Modul

3. År

10. Kursus uge

4. – 9. marts 2018

11. Kursus Uge

29. maj – 3. juni 2018

12. Kursus Uge

14. – 19. august 2018

13. Kursus Uge

  1. – 6. december 2018

4. År

14. Kursus uge

15. Kursus Uge

16. Kursus Uge

17. Kursus Uge

Tilmelding

Navn

Adresse

Postnummer

By

Land

Telefon

E-mail

Gentag e-mail

Stilling

Fødselsdato

Optagelses sted

1. Modul i Danmark (Grunduddannelsen)2. Modul i Danmark (Overbygningen)

Baggrundsbeskrivelse

Uddannelse

Erhvervserfaring

Supplerende uddannelser / kurser

Erfaring med behandlingsarbejde

Egenterapeutisk erfaring

Erfaring med kunstneriske aktiviteter

Betingelse for optagelse

  1. at du er fyldt 25 år.
  2. at du har deltaget på et introduktionskursus eller været til personlig samtale på instituttet.
  3. at du har en grunduddannelse af kunstnerisk eller social karakter.
  4. at du har mindst 3 års erhvervserfaring.
  5. at du har en vis indsigt i psykoterapeutiske processer, f.eks. i form af egenterapi el. lign.
  6. at du er motiveret til en dybdepsykologisk og psykodynamisk personlig og faglig udviklingsproces.

*Der kan dispenseres hvis ansøger har opnået anden relevant psykoterapeutisk erfaring.

Kvote optagelse

Kvote 1Kvote 2Kvote 3

Vi forventer

  • at du selvstændigt kan klare dig selv, fysisk og psykisk.
  • at du er indstillet på, at en del af undervisningen er baseret på gruppedynamiske forhold.

Erklæringer

Jeg erklærer mig indforstået med betingelserne for uddannelsen.