2 - årig kunstterapeutisk supervisoruddannelse

2 – årig kunstterapeutisk supervisoruddannelse

2 – årig kunstterapeutisk supervisoruddannelse2018-10-18T21:26:26+00:00

Uddannelsen

Dette forløb bygger primært på den Jungianske psykologi og på kunstterapeutiske redskaber.

Uddannelsen består af 8 kursusmoduler på hver 4 1/2 dage, samt et praktikforløb på det 2. kursusår, hvor den studerende får træning i at supervisere terapeutiske forløb.

Den Jungianske tilgang til supervision knytter sig til samspillet mellem supervisors egen individualitet og terapeutens (den der superviseres) kompetence.

Igennem dette samspil ligger et udviklingspotentiale for begge parter, som inddrages i uddannelsen, parallelt med den faglige del af undervisningen.

Der undervises således på to spor:

a) Den studerendes individuationsproces baseret på modoverføringsmateriale og observation af ydre såvel som indre processer.

b) Den studerendes kompetence til at observere, interagere og vejlede terapeuter, der arbejder i en psykoterapeutisk praksis.

På begge spor inddrages kreative processer som en metode til at bevidstgøre perceptioner via det ubevidste. Vi vil bruge tegning, maleri, trommer, dyrekasse og bevægelse, som primære medier. 

1. år

På det første år lægges vægten på den studerendes egen centrering og evne til:

a) at skelne mellem terapi og supervision

b) at observere, spejle og respondere

c) inddragelse af relevant teori/ mytologi til forståelse af udviklingspsykologiske processer

d) brug af modoverføringsmateriale i supervisionsprocessen

e) inddragelse af Jung’s typologi i supervisionsprocessen

2. år

På det 2. år lægges vægten på indøvelse af en dybdepsykologisk supervisionsmodel.

Det centrale i denne er, at supervisors individuationsproces inddrages som det originale i supervisionsprocessen, hvilket i princippet gør det vanskeligt at skabe en entydig ramme for supervision. Tilliden til at bruge egne indre somatiske, psykiske og mentale observationer i supervision af terapeutiske processer vil dog alligevel blive introduceret i en form for arketypisk struktur, baseret på Selvets objektive funktion i den Jungianske psykologi.

Træning på det 2. kursusår vil indeholde følgende emner:

a) praktisk indøvelse af en supervisionsmodel baseret på neutral iagttagelse af indre og ydre virkelighed

b) forholdet mellem personlige og kollektive komplekser i supervision

c) tillid til brug af nysgerrighed og originalitet i supervision

d) supervision af forskellige terapeut og klienttyper

e) skam og heling af skam, som en vej til selvtillid og kreativitet

f) supervision af praksisforløb

Litteratur

Du modtager en litteraturliste før opstart af uddannelsen.
Der udleveres et kompendium til kursusindholdet i forbindelse med de enkelte kursusmoduler.

Rapporter

Der afleveres en rapport på 16 sider efter det første år og et speciale på ca. 25 sider (8.500 ord) efter det 2. år.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig fremlæggelse af speciale, samt en praktisk supervisionsproces på hver en times varighed.

Optagelseskriterier

Som betingelse for optagelse er:

  • at du er uddannet kunstterapeut eller har anden psykoterapeutisk uddannelse
  • at du har en vis erfaring med udøvelse af terapi

Det forventes at den studerende:

  • deltager alle kursusdage fra start til slut
  • indgår i gruppeprocesser
  • overholder tavshedspligt og de gældende etiske regler for udøvelse af kunstterapi

 Pris

Uddannelsen koster i alt 40.000,-kr inkl. materialer. 

Kost og logi (eneværelse) koster 2300,-kr pr. kursus og betales to uger forud for kursets afholdelse.

Afsluttende eksamen koster 4.000,-kr

Der betales et depositum på 8.000,-kr ved tilmelding, som dækker de sidste månedsrater.

Restbeløbet på 32.000,-kr kan betales i 2 rater på hver 16.000,-kr pr. 1. februar 2019 og 1.februar 2020, eller som 20 månedsrater på 1600,-kr med start d. 1. februar 2019 og slut d. 1. sep. 2020

Der er et opsigelsesgebyr på 3000,-kr hvis uddannelsen afbrydes.

Undervisere

Hovedunderviser er Vibeke Skov, Ph.d. klinisk psykolog med autorisation fra Dansk Psykologforening. Glaskunstner og forfatter til 6 bøger om kunstterapi.

Andre undervisere inddrages fleksibelt. 

Kursusdatoer

2019

Modul 1: 21. – 24. marts

Modul 2: 16. – 19. maj

Modul 3: 8. – 11. september

Modul 4: 28. november – 1. december

2020

Datoer kommer senere

Der starter nyt hold hvert andet år, næste gang i 2021.

Kursussted

Institut for Kunstterapi, Buen 15, 7321 Gadbjerg

Tilmelding

Navn

Adresse

Postnummer

By

Land

Telefon

E-mail

Gentag e-mail

Uddannelse

Terapeutisk erfaring

Erklæringer

Jeg erklærer mig indforstået med betingelserne for uddannelsen.

Ja - jeg har læst og accepteret, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med den politik, Institut for Kunstterapi har vedr. persondata

OBS

Vi har desværre haft problemer med hjemmesidens tilmeldingsformularer. Hvis du ikke hører fra os indenfor 24 timer, bedes du skrive en mail til Vibeke Skov om, at du har forsøgt at tilmelde dig. Mail adresse: kunstterapi@kunstterapi.dk