Skam og kreativitet

Skam og kreativitet2019-05-14T11:47:03+00:00

Skam og kreativitet

Skam er den tilstand vi kan opleve når vi møder andres forkastelse af hvem vi er som mennesker. Vi lærer at afvise vores egen essentielle kerne og beskytter os igennem de forsvar som vi har indøvet igennem livet, i forsøg på at undgå flere afvisninger. En af de mest almindelige reaktioner på skam er, at vi forsøger at handle os væk fra skammen over at være elsket som den vi er, og dermed forsvinder vi også fra os selv.

Formålet med dette kursus er at forstå skammen som et potentiale der kan genskabe kontakten med den kerne i os som Jung kalder for Selvet.

Kursusforløbet indeholder undervisning i skammens psykologi kombineret med kreative metoder til at hele skam.

Det teoretiske fundament er bredt og bygger på Jungiansk psykologi, affekt teori, neuropsykologi og mytologi.

Undervisningsformen vil være en blanding af korte teoretiske oplæg, udtrykkende aktiviteter og kunstterapeutiske processer.

Den overordnede struktur følger myten om Inannas rejse til underverdenen. Fortællingen er delt op i fem faser: Forberedelse, nedstigning, død, tilbagekomst og ny verdensorden.

I 2020 tilbydes to forløb i Skam og Kreativitet:

1. Et 5-dages kursus som er åbent for alle (20. – 24. marts)

2. To 6-dages kurser sammen med et uddannelseshold (15. – 20. sept, og 24. – 29. nov.). Til dette forløb forudsættes det, at du har taget mindst 6 kurser på den kunstterapeutiske uddannelse. Prisen for begge kurser er 12.000,-kr inkl. kost og logi i eneværelse. Du melder dig til dette forløb ved at kontakte Instituttet eller skrive det på tilmeldingen

Rytme under kurset:

10.00 – 11.00: Trommespil og meditation

11.00 – 13.00: Oplæg og kreative processer

13.00 – 15.00: Frokost

15.00 – 18.00: Kunstterapeutiske processer

Tid og sted

20. – 24. marts 2020
Institut for Kunstterapi
Buen 15, 7321 Gadbjerg

Pris

 5200, DKK
Inklusiv kost og logi

Underviser

Vibeke Skov
Leder, Ph.D. Kunstterapi

Tilmelding