Parforholdets dybdepsykologi og kreative muligheder

Parforholdets dybdepsykologi og kreative muligheder2019-04-06T21:22:35+00:00

Workshop 29. Nov. – 1. december

Weekenden starter med et foredrag fredag aften som også er åbent for mennesker der ikke deltager på weekendens workshop:

Foredrag:

Parforholdets dybdepsykologi og kreative muligheder

Med udgangspunkt i Jungs psykologi, beskrives vores valg af partner som en afspejling af indre psykiske strukturer, der har rod i den tidligste opvækst. Hvordan går det til at vi ’arver’ vores forældres psykiske mønstre, netop som vi tror at være selvstændige? Og hvad kan vi gøre for selv at ændre på disse mønstre i vores psyke?

Myten om Amor og Psyke, samt Inanna’s nedstigning og tilbagekomst, vil danne den mytologiske ramme om foredraget, samt vise nogle brugbare rollemodeller i en udviklingsproces, der har til formål at udvikle dybere kreative muligheder.

Eksempler fra praksis vil belyse emnet.

Workshop

På workshoppen vil vi udforske sammenhænge mellem tidlige familiemønstre og indre og ydre parforholdsmønstre som deltagerne kender fra eget liv. Vi vil afgrænse disse mønstre for at finde nøglen til at skabe en forandring som støtte i den videre udviklingsproces.

Vi vil bruge trommer, maleri, ler og bevægelse som redskaber til udforskning af disse sammenhænge.

Metoder fra kunstterapien præsenteres som et redskab til selv at forandre indre såvel som ydre parforholdsmønstre efter kurset er slut, med det formål at skabe en bedre livskvalitet.

Kurset starter fredag aften kl. 19.00 og slutter søndag kl. 16.00

Tid og sted

29. nov.  – 1. December 2019

Institut for Kunstterapi
Buen 15, 7321 Gadbjerg

Pris

 Pris: 2.500,-DKK
inkl. kost og logi i eneværelse

Underviser

Vibeke Skov
Leder, Ph.D. Kunstterapi

Tilmelding