Seminar 2019 – Kunstterapi og det gode liv

19. – 22. September 2019

Formålet med seminaret er, at skabe oplysning og inspiration om kunstterapiens metoder i forhold til det gode liv.  Den primære teoretiske ramme omkring seminaret er den Jungianske psykologi og den erfaring som Jung bidrog med omkring arbejdet med det ubevidste, som en forudsætning for oplevelsen af mening og helhed.

Med udgangspunkt i den tidlige dannelse af personligheden, vil der være fokus på den efterfølgende tilknytning til et indre kerne Selv og på muligheden for at forandre og udvikle dette forhold igennem kunstterapeutiske metoder. Udfordringen ligger for mange mennesker i at fastholde kontakten til sig selv, grundet de forventninger og krav der kommer udefra. 

Undervisningen den første dag vil fokusere på det kropslige aspekt i kunstterapien og den livskvalitet vi kan opleve igennem den skabende proces fordi den regulerer kroppens spændingstilstand.

Anden dag på seminaret er delt i to dele, hvor formiddagen handler om hvordan personligheden kan udvikle sig ved brug af fantasi og leg, mens eftermiddagen handler om hvordan kunstterapi kan bruges til heling af forholdet til det ubevidste og til udvikling af selvværd.

Tredje dag på seminaret vil handle om hvordan vi kan udvikle os i en gruppe ved brug af kreative processer og dermed opleve en tilknytning til andre som beriger det gode liv.

Sidste halve dag vil fokusere på brugen af symboler og ritualer som selvstændige redskaber til udviklingsprocessen.

Udgangspunktet er at alle fire områder påvirker et menneskes livskvalitet, og at de kunstterapeutiske metoder kan målrettes de forskellige livsområder og dermed skabe bro til det gode liv. 

Seminaret vil bestå af en vekslen mellem foredrag, workshops og forskellige aktiviteter om aftenen.

Seminaret er åbent for alle

Tid
19. – 22. September 2019

Sted
Institut for Kunstterapi, Buen 15, 7321 Gadbjerg – DK

Kursus pris
Alle dage: 3.200,- kr. Dagspris: 1000,-kr Sidste dag: 600,-kr

Kost og logi
Alle dage: 2.200,- kr. (på dobbeltværelse)
Pr. dag 700,- (på dobbeltværelse)
Kun forplejning: 400,- kr. pr dag (sidste dag 250,-kr)

Man kan deltage det antal dage man ønsker

Se programmet her »

Download printvenligt program her »

Tilmelding