Skam og Kreativitet

Skam og Kreativitet

  • 19. Marts 2018 - 24. Marts 2018
    09:00 - 13:00

Skam og kreativitet

2-ugers kursusforløb i DK

Underviser: Vibeke Skov, Ph.d.

 

Uge 1: 19. – 24. Marts 2018

Uge 2: 11. – 16. Juni 2018

 

Dette kursus forløb handler om skam, som oplevelser vi alle kender og som påvirker vores evne til at være skabende i vores konkrete liv. Når stress i hverdagen får os til at løbe væk fra de værdier som skaber den gode livskvalitet, er det måske på tide at stoppe op og se om der kunne være andre muligheder. Det første vi ofte møder når vi vender blikket indad, er skammen over ikke at leve op til ydre forventninger.

Spørgsmålet vi vil stille i dette kursusforløb er hvilke indre forventninger vi har til livet, til os selv og til det der giver netop vores liv mening og helhed.

Når skammen rammer os, stopper den vores evne til at være skabende. Vi fryser, står stille og rammes af et mentalt kaos hvor vi ser os selv igennem ydmygelsens nedladende briller. Skam er på mange måder modsat den skabende proces hvor vi hele tiden udfolder nye sider af os selv, en proces som Jung kalder for ’Individuation’.

 

Med udgangspunkt i myten om Inanna’s nedstigning og tilbagekomst, vil vi se på skammens arketype og bruge mytens billeder som en guide til heling af skam.

Myten er inddelt i 5 faser, som alle er vigtige trin i denne forandringsproces.

 

  1. Forberedelse: Viden om og erfaring af den psykiske virkelighed
  2. Nedstigning: At bringe sorg og vrede i balance
  3. Død: Skam oplevelsen og den gode mor
  4. Tilbagekomst: Alliancen med selvet
  5. Ny verdensorden: Ritualets betydning

 

Vi vil arbejde med en vekslen mellem undervisning i skammens psykologi og kreative processer til forløsning af egen skam med reference til de fem faser som de er beskrevet i myten. Jungs forståelse for og beskrivelse af det indre liv vil fungere som en slags kompas til det praktiske arbejde med det ubevidste.

En pointe er at skabe en forbindelse mellem den personlige oplevelse af skam og så den mere almene forståelse af skam, som noget vi alle lever med i den samfundsorden vi kender.

Kurset vil samtidig være en træning i at bruge kunstterapiens metoder som et vigtigt redskab til at nå igennem skammens destruktive side i udvikling af de to positive affekter, glæde og interesse.

I løbet af kurset udleveres et kompendium over det samlede kursusforløb sammen med et kursusbevis.

 

Kurset er åbent for alle interesserede

 

Pris for begge uger inklusiv kost og logi er 14.000,-kr

Sted

Lokation:  

Venue Phone: 26149544

Adresse:
Buen 15, 7321 Gadbjerg, Unknown, Denmark

2017-10-20T13:56:14+00:00