Administration af persondata 

ved Institut for Kunstterapi

I forbindelse med den nye persondatalov (GDPR) skal vi hermed informere om instituttets brug af data. 

Instituttet deler ikke data med andre udefrakommende instanser og du kan til enhver tid blive slettet fra vores systemer.

På Institut for Kunstterapi har du garanti for overholdelse af de nye EU regler, om beskyttelse af personfølsomme data.

Hvilke data indsamles

  • I forbindelse med nyhedsbrev indsamles navn og e-mailadresse.
  • I forbindelse med tilmelding til kurser indsamles navn, adresse, tlf. nummer og e-mail adresse.
  • I forbindelse med tilmelding til uddannelse, indsamles navn, adresse, tlf. nummer, fødselsdato, stilling og tidligere og erhvervserfaring.

Indsamlede data bruges til registrering af kurser, evaluering i forbindelse med optagelses procedure til uddannelsen samt til udsendelse af holdlister til kommende og igangværende hold.

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives ikke til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. 

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondataloven.